Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2014

japierdoleniewyrobie
Zaakceptuj sukę w sobie.
— House M.D.
Reposted fromraita raita viapierdolsie pierdolsie

February 27 2014

japierdoleniewyrobie
Nadeszła już pora,
żeby to wszystko rzucić i trochę oszaleć.
— Tomasz Różycki
Reposted fromswojszlak swojszlak viarudosci rudosci
japierdoleniewyrobie
9785 0ae7
Reposted fromdrobnostki drobnostki viarudosci rudosci

February 25 2014

8547 175a 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viailovefood ilovefood

February 24 2014

japierdoleniewyrobie
Niektórzy zmienią życie, by być częścią czyjegoś.
— Camell x TMK aka Piekielny
japierdoleniewyrobie
Ten chłopiec, przyjacielu, przyszedł znikąd i wypełnił wszystkie moje myśli.
— Halina Poświatowska
Reposted fromsummerkiss summerkiss
japierdoleniewyrobie
Masz usta, których tyle lat, tyle lat szukałem...
— Czesław Niemen - "Klęcząc przed Tobą"
Reposted fromMulatka Mulatka viajasmine-girl jasmine-girl

February 23 2014

0724 d106
Reposted fromdeviate deviate viachujowojakzawsze chujowojakzawsze
japierdoleniewyrobie
Hańbą jest co innego mówić a co innego czuć.
— kartka z kalendarza

February 22 2014

japierdoleniewyrobie

Reposted fromsowaaa sowaaa viafuckmelikethis fuckmelikethis
8390 7854
Reposted fromamatore amatore viafuckmelikethis fuckmelikethis

February 19 2014

japierdoleniewyrobie
1028 53b5
nie zasluguje na to...
Reposted fromdisapproval disapproval viapierdolsie pierdolsie
japierdoleniewyrobie

ŻYCIE NAUCZYŁO MNIE TRZECH ZASAD:

1. Ludzie to skurwysyny i dbają tylko o siebie.

2. Nie ufaj nikomu, każdy kiedyś Cię zrani i odejdzie.

3. Nie ma nic bardziej prawdziwego od tych zasad.

February 18 2014

japierdoleniewyrobie
Nigdy Cię nie miałam, więc dlaczego czuję, że Cię tracę
— eh..
Reposted frombomdia bomdia viachujowojakzawsze chujowojakzawsze

February 16 2014

japierdoleniewyrobie
Czy kochałeś kiedyś kogoś tak bardzo, że ledwo mogłeś oddychać?
— Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna
japierdoleniewyrobie
Tak bardzo boję się stracić coś co kocham, że nie chcę kochać niczego.
— Jonathan Safran Foer
japierdoleniewyrobie
Trzeźwość by­wa ob­rzyd­li­wa. Życie złudzeniami jeszcze gorsze. 
— Barbara Rosiek
japierdoleniewyrobie
japierdoleniewyrobie
japierdoleniewyrobie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl